Ben jij als Olga?

 
Waarom stelt Olga zulke hoge eisen aan zichzelf

 

 

“Ik voel me soms net een op hol geslagen trein, die enkel kan afremmen als er aan de noodrem wordt getrokken”.

 

Olga (42 jaar) heeft haar eigen grafisch ontwerpbureau en de zaken lopen voorspoedig. De opdrachten blijven binnenstromen en daar prijst zij zichzelf gelukkig mee. Maar op momenten overweldigt het haar ook. Met name de combinatie met het moederschap valt haar zwaar.

“Vaak moet er ad hoc van alles gebeuren (een deadline, een mailtje dat dringend beantwoord moet worden, een klant die belt) en als er dan twee jonge kinderen ronddrentelen, is het een constant schipperen’ schrijft zij aan Je online coach*.

“Het is ook zo’n tweestrijd: als ik me op de kinderen richt, voel ik me schuldig (want ik verzuim mijn zakelijke verplichtingen). En als ik aan het werk ben, heb ik het gevoel dat ik tekort schiet als moeder”.

De laatste tijd merkt Olga dat ze slechter slaapt. Ook heeft zij het gevoel het overzicht kwijt te raken en daarbovenop heeft zij last van chaotische gedachten en piekert zij veel.

“Het ene moment voel ik me een powervrouw, maar dan ligt één van mijn kinderen met een woedeaanval op de grond in de supermarkt en snap ik wérkelijk niet hoe die andere moeders het allemaal voor elkaar krijgen. Daar kan ik dan zo verdrietig en onzeker van worden.”

Volgens instructies van Je online coach gaat Olga haar gedachten nauwkeurig bijhouden: wat is de inhoud van haar gedachten? zijn er bepaalde situaties die negatieve gedachten oproepen? of is het telkens hetzelfde onderwerp dat zich aandient? Met andere woorden: kan zij terugkerende thema’s of patronen in haar gedachtegang ontdekken? Want je hier bewust van worden, betekent dat je ook actief kunt gaan ingrijpen!

Uit de oefening komt naar voren dat Olga op een eerlijke, maar ook strenge manier naar zichzelf kan kijken. Zij is perfectionistisch ingesteld en kan hard over zichzelf oordelen. Het valt daarbij op dat zij zichzelf vaker met anderen vergelijkt.

Maar is ‘beter zijn dan anderen’ wel een goed doel om na te streven in het leven? En nog belangrijker wellicht: waar komt deze neiging zichzelf zo te straffen met afkeuring vandaan? Waarom stelt zij zulke hoge eisen aan zichzelf? Wat drijft haar daartoe? En, naar wiens goedkeuring is zij eigenlijk op zoek…?

Olga realiseert zich dat zij de kritische houding van haar ouders nog steeds met zich meedraagt. “Er lag bij ons thuis veel nadruk op succes en presteren. Je kon altijd wel een tandje extra bijzetten en met minder genoegen nemen, dat bestond gewoonweg niet! Ik herinner me nog goed de spreuk die bij ons aan de muur hing: niet klagen, maar dragen”.

Maar weten hoe iets werkt, betekent niet automatisch dat het ook anders voelt. Soms is daar iets meer voor nodig. Want iets bedenken, is niet hetzelfde als iets ervaren. En daarom wordt besloten om het traject aan te vullen met twee extra sessies, waarin Olga gaat experimenteren met ‘nieuw gedrag’. Zo gaat zij – gewapend met tips & tricks – oefenen met grenzen stellen. Een belangrijk moment is als zij een grote opdrachtgever vertelt dat de gestelde deadline niet haalbaar is. Verbluft moet zij vaststellen dat hier helemaal niet vervelend op gereageerd wordt!

Maar de ultieme proef bestaat uit het inleveren van een voorstel dat voor Olga’s gevoel nog niet helemaal af is. Ook heeft zij er bewust een typefout in laten staan. Het bezorgt haar een onrustige nacht, maar als zij merkt dat in de weken daarna geen haan ernaar kraait, valt er een last van haar schouders: zij hoeft dus niet alles perfect te doen. Haar 80% is al meer dan voldoende!

Deze ervaringen leiden tot een ommekeer. Olga kijkt milder naar zichzelf. Zij voelt zich (daad)krachtig en zelfverzekerd. “Mijn leven loopt weer als een trein hoor. Met goed functionerende rem en alles is eens goed opgepoetst! ; )”

 

Zijn er punten in dit verhaal die je herkent bij jezelf? Zou jij ook hulp kunnen gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

 

De werkdagen van Je online coach zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ik werk niet met een wachtlijst, dus we kunnen meteen aan de slag!

* Olga is een fictief persoon. Bovenstaande casus is een samenvatting van meerdere ervaringen van Je online coach.